EТБЖ - ЕСЕПТІЛІКТІ ТАПСЫРУДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ЖҮЙЕСІ
Есептіліктің әртүрлі нысандарын мемлекеттік органдарға ұсыну мәселелері жөніндегі Қазақстанның құқық базасы