МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ

МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ТІЗІЛІМІ
Әзірлеушілер үшін бөлім

Мемтізілімнің белсенді объектілерінің тізімін алу үшін АРІ: https://gr5.gosreestr.kz/p/ru/api/v1/gr-objects

Қолданылатын анықтамалықтар: ҰҚН, Сала, Мәртебе

АРІ сипатталу файылын жүктеу