EТБЖ - ЕСЕПТІЛІКТІ ТАПСЫРУДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ЖҮЙЕСІ
ЕТБЖ бағдарламасымен жұмыс жасау жөніндегі видеонұсқаулықтар

1. Бағдарламаны жүктеу 2. Бағдарламаны орнату 3. Бағдарламаны іске қосу 4. Шаблондардың сипатталуы 5. Жаңа есепті дайындау 6. Есептің бөлімдерін толтыру 7. Есепті серверге жөнелту 8. Тексеру актісі